Història
  Expansió
  Evolució
 
 
   
 
 
Història
La Caixa de Pollença va esser fundada l'any 1880 per D. Guillem Cifre de Colonya. La personalitat del seu fundador ha marcat aquesta institució des dels seus inicis. D. Guillem Cifre dugué a terme tota una sèrie d'iniciatives a Pollença, per tal d'aconseguir la seva modernització, entre les quals, a més de la Caixa d'Estalvis, destaca la creació de la Institució Lliure d'Ensenyança en aquesta localitat, que va esser modèlica i una de les fites més interessants en l'àmbit de l'educació, no sols a Mallorca sinó a tota Espanya; els mètodes i assignatures que s'impartiren a l'escola de Colonya (ensenyament mixt, totalment laic, etc.), romperen els motlles de l'educació d'aleshores i conformen un model que podria esser vàlid fins i tot per a l'ensenyament actual.

La Caixa de Colonya s'inscriu doncs en aquesta tasca de modernització, inspirada en la filosofia krausista que adoptà D. Guillem Cifre i que materialitzà al llarg de la seva vida, i nasqué com a alternativa a la usura, pràctica habitual en la seva època.